Sektöründe sürekli gelişmeyi benimseyen bir firma olarak, hedefimiz sadece dünyada gelişen yenilikleri izleyerek değil, kendi yeniliklerimizi de başlangıcımızdan bu yana yaptığımız gibi yaratarak bulunduğumuz sektörde itibarlı olmak amacı doğrultusunda ilerlerken, dünya pazarında da başarılı olmak ve tüm müşterilerimizle uluslararası memnuniyeti paylaşmaktır.

Bu hedef doğrultusunda, yaptığımız tüm faaliyetler kapsamında doğa ile uyum içinde yaşamayı felsefe edinerek;

  • Müşterilerimizin istekleri ve beklentileri temel alınarak ihtiyaç duyulan ürünleri doğru belirleyip, sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerle daha kaliteli ürünler yaparak daha çok müşteri memnuniyeti sağlamayı,
  • Kendi işimizi doğru yapmak ve müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak üzere rehber edindiğimiz kalite yönetim sistemini en verimli şekilde kullanmayı,
  • Yaptığımız tüm çalışmalarda çevre ile ilgili mevzuatı ve yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi,
  • Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı,
  • Her alanda gelişmeyi amaçlarken aynı doğrultuda çalışanlarımıza çevre bilinci ve kalite sisteminin önemini kavratmak ve bireysel sorumluluk kazandırmak için sürekli eğitimler vermeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği konularında riskleri en aza indirgemek üzere uygulamalar geliştirmeyi ve bu uygulamalara tüm çalışanlarımızın aktif katılımının sağlanmasını, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmeyi,
  • Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gereklerini yerine getirmek için öncelikli olarak uygulamaya almayı ve bunun için gerekli kaynak akışını sağlamayı,
  • Zamanında ve doğru risk analizi yaparak, tehlikelerin önceden belirlenmesini; ortadan kaldırılmasını veya mümkün olduğunca en aza indirmeyi,

Kalite Politikası olarak benimseriz.